انگلستان و آمریکا دو رقیب در خلیج فارس در آغاز قرن بیست‌ویکم

انگلستان و آمریکا دو رقیب در خلیج فارس در آغاز قرن بیست‌ویکم

پی‌نوشت‌ها

 1. D.judd and P.slinn. The Evolution of the Modern Commonwealth 1902-80 (London: McMillan, 1992),P.86
 2. G. Chaliand and J-P. Regear Strategic Atlas: world Geopolitics (New York: Penguin,1996), p.78.
 3. Ibid
 4. J. Morris. Farewell the Trumpet (London: Faber and Faber,1989),P.464.
 5. Ibid
 6. W.R. Louis, Imperialism at Bay: The United States and The Decolonisation of The British Empire, 1941-1945, (New York: OXFORD U.P.1996), p.227
 7. Ibid, p.226
 8. Ibid
 9. Ibid, p.148
 10. Ibid, p.15
 11. Ibid, p.116
 12. Ibid, p.148
 13. Ibid
 14. Ibid, p149
 15. B. Crick, “Basic Concepts for Political Education”, in A.Renwic Basic Political Concepts,(London: Hutchinson,1990),p.53
 16. V. Albertini, Decolonisation,(London: African Publishing Co., 1992) p.34
 17. Ibid, p.34
 18. Ibid
 19. Ibid, p.257-258
 20. Ibid, p.259
 21. in M. Leifer, Constraints and Adjustments in British Foreign Policy, (London: George Allen Unwin, 1992), p.192
 1. مصاحبه دیوید دیمبلی با جک کلویل در شبکه تلوزیون ‌BBC 11-1998
 1. R. Rhodes-James(ed.), Churchill Speaks: Winston S, Churchill in Peace and War, Collected Speeches, 1897-1963(New York: Windward 1984), p.880
 2. Ibid
 3. Ibid
 4. Churchill to Eisenhower, 5 April, 1953, Prem 11/1074 (pro), London.
 5. D.Dimbley and D. Reynolds, An Ocean Apart, (London: BBC Books, Hodder and Stoughton,1998), p.204
 6. Ibid, p.213-214
 7. Ibid, p.180
 8. Ibid, p.204.
 1. مصاحبه دیوید دیملبلی با ژنرال آندروگودپستر، رئیس دفترخانه آیزنهاور و مشاور نزدیک وی در سیاست خارجی، در شبکه تلوزیون BBC، در 25 مه 1998
 1. D.Mclean, British Foreign Policy Since Suez, 1956-1968, (London: Hodder and Stoughton, 1967) pp. 138-139
 2. H. Macmillan, Pointing the Way, 1959-1961. (London: Macmillan,1982) p.118
 3. Ibid.p.119
 4. Ibid
 5. Ibid
 6. Ibid, p.447
 7. CP(57) 6, 5 Jan.1957, CAB 129/84(pk)
 8. http://www.labour.org.uk/strawstatement
 9. http://www.labour.org.uk/iraqbrief260303
 10. http://www.labour.org.uk/iraqbrief260303
 11. Pro, London, CAB 129,66d,(54) 53, Middle East: Anglo-American. Policy, letter to Foreign Office on policy in the Middle East, From Sir Roger Makins, The British Ambassador to Washington, Secret, 25th January 1954
 12. B. Borrows, Footnote in the sand: The Persian Gulf in Transition,1953-1958. London: Michael Russel,1998 p.135
 13. D. Yergin, Shattered Peace: The Origins of the Cold War and National Security State. London: Penguin Books,1997-p.200
 14. Alexander, and A.Nanes(Eds.), The United States and Iran: A Documentary History, Maryland: University Publications of America, 1995,pp.265-266
 15. Pro, London, Prem 11/725. The Correspondence and Papers of The Prime Minister’s Office. Sir Roger Stevens, The British Ambassador in Secret, 19th March 1954
 16. Ibid
 17. Y. Alexander and A. Nanes, op.cit.p.275
 18. C.A Kupchan, The Persian Gulf and the West: The Dilemmas of Security, London: Allen Unwin, 1997. P.34
 19. Department of State, Papers Relating to the Persian Relation of the United State, Washington DC. Annual, 1995 – 57, Vol.X, p.7, Foreign Aid and Economic Defence Policy, pp.115-116
 20. Ibid, p.116.
 21. A.P Dobson, The Politics of the Anglo–American Economic Special Relationship 1940-1984, Brighton: Wheatsheaf Books, 1998 p.144
 22. Ibid
 23. Pro, London, CAB 129/81 CP(56) 122/ Memorandum by the Foreign Secretary, Selwyn-Lloyd on Protecting British Interests in the Persian Gulf, Secret, 14th May 1956.
 24. Pro, London, FO371/120571, The General Political Correspondence of the Foreign Office, Sir Roger Stevens, British Ambassador to Tehran, to the British Foreign Secretary, Selwyn – Lloyd, Secret, 8th December 1956
 25. Ibid
 26. Ibid
 27. R. Pearce (ed.) Patrick Gordon-Walker, Political Diaries, 1932 – 1971. London: The Historian Press, 1999, Chapter 6.
 28. Pro. London, CAB 129/84 CP (57) 6/ 5th January, 1957
 29. Pro. London, CAB 129/84 Memorandum by the British Foreign Secretary, Selwyn- Lloyd on Protecting British Interests in the Persian Gulf, 5th January, 1957.
 30. P. Calvocoressi, World Politics Since 1945, New York: Longman,2000, Chapter two.
 31. Ibid
 32. Ibid, p.193
 33. Pro, London, CAB 128/29 CM 34(58) 8/ 4th October 1955.
 34. A. Eden, Full Circle, London: Cassell, 1960, p.198.
 35. Ibid, p.202
 36. Ibid
 37. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/01/a-new-grand-strategy/376471/
 38. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/01/a-new-grand-strategy/376471/
 39. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2002/01/a-new-grand-strategy/376471/
 40. https://www.theatlantic.com/past/docs/politics/foreign/miredf.htm

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!