درباره من

دکتـر علیـرضـا مـوسـوی زاده


استـاد دانشگاه، مـورخ، محقـق، پـژوهشگر، و نـویسنده
دکترای تخصصی (Ph.D.) سیاست بین الملل از دانشگاه Wales بریتانیا
انگلیس شنـاس، و متخـصص امـور و مطـالعـات
تاریـخ امپراطـوری سیـاست و دیپـلماسی معـاصر انـگلستان

تحـصـیلات

دکتـر علـیرضا موسـوی زاده مورخ امپراطوری، و دیپلماسی معـاصر بریتانیا می باشد، (Contemporary British Diplomatic, and Imperial Historian). او در سال 1994 از دانشگـاه Wales بریتـانیـا با مدرک Ph.D. در رشتـه سیاست بین المـلل فارغ التحصـیل گردید. وی در سال 1989 درجه M.Phil. خود را در رشته سیـاست بین الملل از دانشگاه Wales بریتانیا دریافت نمود. او دارای PG.Dip. Pol.Sci. در رشته علوم سیاسی می باشد، که در سال 1985 از دانشگاه Wales بریتانیا دریافت کرد. دکتــر علیرضا موسوی زاده در سال 1983 مدرک B.A. خود را در رشته روابط بین الملل از دانشگاه بین المللی Schiller انگلستان اخذ نمود. دکتر علیرضا موسوی زاده دوران تحصیلات دبیرستانی خود را از سن پانزده سالگی در انگلستان گذراند. او متولد 1337 در تهران می باشد.


حیطه های فعالیت عـلمی، تحقیقاتی، پـژوهشی، و نویسندگی

فعالیت علـمی دکتـر علـیرضا موسـوی زاده متمرکز است بر نهاد طبقه نخبگان سیاسی امپـراطوری بریتـانیـا، و سیـاست رسـمی بریتـانیـا نسبت به امپـراطـوری بریـتانیـا، و مستعمره زدایی، پس از جنگ جهانی دوم، در قالب سیاست خارجی “چرچیلی” که در چارچوب نظام جهانی از سال 1945 به این سو تلقی، و شکل گرفته است.


تخـصـص ها

تئوری نخبگان، و تئوری قدرت و نخبگان، طبقه حاکم، نخبگان، و نخبگان سیاسی بریتانیا. تاریخ امپراطوری و دیپلماسی بریتانیا. سیاست خارجی بریتانیا. تاریخ دیپلماسی نفت بریتانیا در قبال A.I.O.C.


قلمـروهای تحقـیـقاتی، و پـژوهشی

طبیعت و ساختار طبقه حاکم. نهادیـنه شدن گروهـهای مختـلف در طبـقه حاکم، (The establishment) و قدرت، و منافع آن نهاد. نخبگان سیاسی، و رابطه آن با طبقات حاکم. نخبگان، و تصمیم گیرندگان طبقات حاکم بریتانیا. قدرت، و منافع نخبگان بریتانیا. گسترش امپراطوری بریتانیا (Pax Britannica). مستعمره زدایی. دامینیونها، و بـازار مشتـرک المنـافـع (The Dominions, and the Commonwealth).
Pax Britannica در مقابل ظهور Pax Americana . همکاری بعد از جنگ دوم جهانی بریتانیا با اروپا. استـراتژی دفـاعی بریتانیا بعد از جنـگ جهانی دوم. همکـاری دو حزبی (bi-partisan) بریتـانیـا در رابطه هسته ای با ایـالات متحده آمریکا. تطبیق ایدولوژیکی، طرز برخورد، و نگاه نخبگان سیاسی احزاب حاکم بریتانیا برای حفظ و محافظت از قدرت، و منافع بریتانیا در دوران پس از استقلال دادن به مستعمرات. استراتژی نخبگان سیاسی بریتانیا در قبال خاورمیانه، و اساساً خلیج فارس بعد از بحران A.I.O.C.


بعنوان مـورخ، محقق، پژوهشگر، و نویسنده تاریخ امپراطوری، و دیپلماسی

دکتر علیرضا موسوی زاده دارای سالها تجربه گسترده تحقیقاتی در آرشیو ملی بریتانیا (Public Record Office) در لندن، و همچنین در دانشگاه بیرمنگام روی مکاتبات شخصی، و خصوصی سیاسی سر اَنتونی ایدن (Avon Papers) در مورد مسائل معاصر مستعمراتی، دیپلماتیکی و امپراطوری بریتانیا می باشد. بخصوص در زمان مستعمره زدایی امپراطوری بریتانیا، بعداز جنگ جهانی دوم. بعلاوه، در مورد A.I.O.C.، خلیج فارس، و سوئز. او بطور مفصل، اساسی، و قابل توجه برروی دیپلماسی معاصر بریتانیا، نخبگان سیاسی بریتانیا، و طبقه حاکم امپراطوری بریتانیا (British imperial “establishment”)، قدرت، منافع، و دفاع امپراطوری بریتانیا، گسترش امپراطوری و مستعمراتی بریتانیا در مقابل ظهور رقبای خود، به طور عمده، روسیه، ژاپن، آلمان، فرانسه، و ایالات متحده آمریکا، سیاست ضد مستعمره گرایی آمریکا، و مستعمره زدایی امپراطوری بریتانیا، اثرات دو جنگ جهانی برروی قدرت و منافع امپراطوری بریتانیا، استراتژی دفاعی بریتانیا، سیاست های دو حزبی (bi-partisan) بریتانیا در مورد مسائل مستعمراتی، و مستعمره زدایی، تطبیق ایـدولوژیـکی نخـبگان سیـاسی بریتانیا جهت حفـظ قدرت، و منافع بریتانیا در زمان مستعمره زدایی امپراطوری بریتانیا، بین سالهای 1945-1963، بحران A.I.O.C.، پیامدهای بحران A.I.O.C. و استراتژی بریتانیا در رابطه با خلیج فارس، تکامل، و شکل گرفتن بازار مشترک المنافع بریتانیا، و بعد بازار مشترک المنافع مدرن، همکاری با اروپا بعد از جنگ جهانی دوم به این سو، ریشه “روابط خاص” دیپلماتیکی، سیاسی، و هسته ای بین انگلستان و آمریکا، و سیاست خارجی دفاعی، و اقتصادی “چرچیلی” بریتانیا از 1945 تا حال، نوشته و کار کرده است.


نفـوذ عـلمی، و آکادمیکـی

نفوذ هدایت کننده علمی دکتـر علـیرضا مـوسـوی زاده از طرف پدرومادر وی بود. پدر او حسین موسوی زاده که خود تحصیلات انگلیسی، و فرانسوی داشت، و فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه تهران بود، و از بازرگانان برجسته بین المللی بشمار می رفت، که از دانش و اطلاعات قوی و نمونه از سیاست، بخصوص سیاست بین الملل برخوردار بود. کنجکاوی، و علاقه دکتر علیرضا موسوی زاده از همان سن کودکی نسبت به سیاست، و خصوصاً سیاست بین الملل خوشبختانه قادر به رشد از طریق دانش و تشویق پدر و مادرش شد، و راه برای پرورش چنین کنجکاوی در چارچوب جدّی تری، از همان سنین کودکی بسوی انگلستان ادامه پیدا کرد. ابتدا مدرسه، و سپس دانشگاه. در دوران گذراندن تخصص خود در بریتانیا، دکتر علیرضا موسوی زاده زیرنظر تعداد زیادی از استادان شاخص، پیشرو، و متمایز تعلیم دید، در حیطه تخصصی تاریخ و سیاست بریتانیا، دیپلماسی معاصر بریتانیا، و سیاست بین الملل، که نام بردن تمام این آکادمیسین ها امکان پذیر نمی باشد. لذا، اکتفا می شود به نام بردن استاد راهنمای تز دکترا، پرفسور D. George Boyce استاد کرسی سیاست، و تـاریـخ بریتـانیـا، و ایـرلنـد دانشگـاه Wales بریتـانیـا که بیـوگـرافـی وی در wikipedia.org مشاهده می گردد. استاد ممتحن external تز دکترا، پرفسور Wilfrid F. Knapp استاد کرسی تاریخ امپراطوری بریتانیا دانشگاه Oxford انگلستان که بیوگرافی او در britannica.com قابل رویت می باشد. استاد ممتحن internal تز دکترا، پرفسور Muriel E.Chamberlain استاد کرسی تاریخ امپراطوری، استعمارگرایی اروپا، و مستعمره زدایی، و سیاست خارجی بریتانیا دانشگاه Wales بریتانیا که می توان بیوگرافی ایشان را در wikipedia.org مشاهده نمود.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!