بررسی و تحقیق کتاب بر اساس اسناد آرشیو ملی بریتانیا نشان می دهد که الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران و سپس جمهوری اسلامی ایران، از بدو ملی شدن صنعت نفت در ایران تا امروز که آغاز قرن بیست و یکم می باشد بر اساس سیاست “روابط خاص” بین انگلستان و ایالات متحده آمریکا می باشد. به عبارت دیگر طبق اسناد آرشیو ملی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم به این سو، الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا بر اساس ایده آتلانتیسی چرچیلی بوده است، و همانطوری که در این کتاب نشان داده شده است، تحولات اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم در جهان، اعم از انقلاب اسلامی در ایران، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنگهای متعدد در خلیج فارس در اواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم بر روی سیاست آتلانتیسی چرچیل هیچ تأثیری نگذاشته است، بلکه طبق شواهد ارائه داده شده در این کتاب به آن تحقق داده است؛ که این شامل الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی آن کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران هم می شود. زیرا الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی بریتانیا بر اساس ایده آتلانتیسی چرچیلی همراه با پیامدهای آن در نیمه اول قرن بیست و یکم میلادی می باشد که در طول این کتاب مشاهده خواهیم کرد.