درخواست ایران مورد قبول واقع گردید، و جلسه بعدی شورای امنیت ایران 11 اكتبر تعیین گردید. بعد از آنكه آخرین پرسنل بریتانیایی از ایران خارج شد نماینده ایران از رئیس شورای امنیت تقاضا كرد كه جلسه بعد شورا از 11 اكتبر به 15 اكتبر تبدیل شود. [ 46 ]

که تقاضا مورد قبول واقع گردید.

بعد از ورود به نیویورك دكتر مصدق كه با یك هیأت بلندپایه شامل سناتورهای مجلس وزرای كابینه و خبرنگارها همراه بود در فرودگاه در یك كنفرانس خبری شركت و راجع به موضعی كه در شورای امنیت خواهد گرفت صحبت كرد. دكتر مصدق شركت نفت ایران و انگلیس را مسئول عقب افتادگی ایران دانست. ولی آمریكائی ها را به یاد امپریالیزم بریتانیا بر آمریكا انداخت و تلاشی كه وی در راستای گرفتن استقلال آمریكا از بریتانیا می كرد. مصدق از آمریكائی ها درخواست حمایت نمود.

در این بین هیأت بریتانیایی به جهت اتفاقات و دیدگاه همكاران خود در شورای امنیت متقاعد شده بود كه فقط خواستار شروع مجدد مذاكرات شوند و نه شرایط قطعنامه شان. شورای امنیت در 15 اكتبر تشكیل جلسه داد. نماینده بریتانیا سِر گلدوین جِب، مختصر راجع به نسخه اول قطعنامه جدید خود صحبت كرد. وی تنها خواستار

شروع هر چه زودتر مذاكرات شد تا كوششهای مجدد به عمل آید كه اختلاف بین دوطرف طبق اصول اقدامهای موقت كه دادگاه بین المللی دستور داده بود انجام پذیرد مگر آنكه بین دو طرف توافق جدید به عمل آید كه در راستای اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد باشد.

در پاسخ به بیانیه سِر گلدوین جِب، دكتر مصدق گفت:

بسیار خشنود كننده است كه ببینیم كه قدرتهای اروپائی تقاضاها و سرنوشت مشروع مردم هند، پاكستان واندونزی، و دیگران كه تلاش كرده بودند برای حق وارد شدن به خانواده ملل در چارچوب آزادی و تساوی كامل را مورد احترام قرار داده اند. ایران هم همان حق را خواستار است.[ 47 ]

صنایع نفت عملاً هیچ كمكی به بهبودی مردم، پیشرفت تكنولوژیكی، یا توسعه صنعتی كشور من نكرده است. شواهد این می باشد كه، بعد از پنجاه سال استثمار توسط یك شركت خارجی، ما هنوز به اندازه كافی تكنسین ایرانی نداریم و باید از كارشناسان خارجی كمك بگیریم.[ 48 ]

ملت ایران مصمم است كه این منبع حیاتی را، كه سرمایه ملی ایران است، برای بالا بردن سطح زندگی، و در نتیجه ترویج صلح استفاده نماید.[ 49 ]