هدف نهایی سیاست بریتانیا در اختلاف بین دولت ایران و شركت نفت ایران و انگلیس توافق رضایت بخشی است كه:
(1)ضمانت می كند ایران كمونیست نباشد و خالی از كمونیسم بماند؛
(2)عبور نفت توسط كنترل یك شركت بریتانیایی تضمین گردد و حفظ شود؛
(3)توازن پرداخت های بریتانیا را تضمین كند؛
(4)منافع بریتانیا را در كشورهای دیگر به خطر نیندازد.[ 22 ]

وزیر دادگستری بریتانیا، سِر فرنك ساسكی، اساس بحث هِربرت موریسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، را از نظر حقوق بین الملل مورد انتقاد دقیق و شدید قرار داد. به گفته ساسكی، دستور عملیات نظامی فقط در مرحله آخر و اگر جان افراد به طور فیزیكی و آشكار در خطر بوده باشد می تواند صادر شود. گرچه ناوگان خلیج فارس بریتانیا توسط سه كشتی جنگی دیگر تقویت شد و همچنین پنج كشتی جنگی مجدداً از دریای مدیترانه به خلیج فارس فرستاده شد اما در هر حال در آخر ژوئیه كابینه بریتانیا توافق كرد كه مذاكرات با ایران را باید از سر بگیرند. گفته های سِر فرنك ساسكی مشخص کرد که با كوشش آمریكا بحران باید به طور صلح آمیز به پایان برسد. در اول آگوست 1951 لُرد فریزیر كنار گذاشتن طرح باكانییر را تأیید و كشتی H.M.S.Mauritius از خلیج فارس فرا خوانده شد.

در این بین، هری ترومن، رئیس جمهور آمریكا كوشش کرد كه شرایط مسالمت آمیزی برای از بین بردن بحران بوجود آورد. در 8 ماه ژوئن ترومن پیشنهاد كرد كه اِوِرِل هَریمن، مشاور شخصی رئیس جمهور، جهت پیدا كردن وجه مشترك و زمینه سازی برای مذاكرات باید به تهران سفر كند. در 15 ماه ژوئیه، هَریمن در زمان گفتگوهایش با دكتر مصدق كه بلافاصله بعد از ورودش به تهران انجام پذیرفت ابتدا خاطرنشان کرد كه ایران باید برای ملی كردن نفت خود به داوری یك سازمان بین المللی نیاز ندارد. دكتر مصدق درخواست شركت نفت ایران و انگلیس را رد كرد.

در 5 جولای، دیوان دادگستری بین المللی حکمی صادر و از دولت ایران و شركت نفت ایران و انگلیس درخواست کرد كاری انجام ندهند كه اختلاف را شدیدتر كند. شركت نفت ایران و انگلیس در این بین اجازه داشته باشد كه فعالیت صنعتی و تجاری خود را مانند قبل از اول ماه مه زیر نظر و نظارت هیأت بریتانیایی و ایرانی با یك عضو بی طرف داشته باشد. در 7 ژوئیه دولت بریتانیا به دولت ایران اطلاع داد كه آنها دستور دادگاه را به طور كامل قبول و در 9 ژوئیه دولت ایران به دبیركل سازمان ملل متحد اطلاع داد كه آنها دستور دادگاه را نپذیرفته است.[ 23 ]