بیوگرافی نویسنده

دکتر علیرضا موسوی زاده در سال 1337 در تهران متولد شد. وی در سن پانزده سالگی جهت تکمیل تحصیلات دبیرستانی و عالی عازم کشور انگلستان گردید. در سال 1372 پس از دریافت درجه دکترای خود (Ph.D.) در رشته سیاست بین الملل از دانشگاه Wales بریتانیا به ایران بازگشت. دکتر علیرضا موسوی زاده، انگلیس شناس و متخصص امور و مطالعات تاریخ امپراطوری، سیاست و دیپلماسی معاصر انگلستان می باشد. او عضو گروه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مرکز تحصیلات عالی، واحد علوم و تحقیقات-تهران می باشد. مدارج دیگر دکتر علیرضا موسوی زاده، که پس از تکمیل تحصیلات دبیرستانی در انگلستان دریافت گردیده اند عبارتند از: لیسانس (.BA) در رشته روابط بین الملل (دانشگاه Wales)، فوق لیسانس (PG.Dip. Pol.Sci.) در رشته علوم سیاسی (دانشگاه Wales) ، فوق لیسانس (M.Phil.) در رشته سیاست بین الملل (دانشگاه Wales) بریتانیا.

دکتر علیرضا موسوی زاده قبلاً در دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، امور بین الملل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه مشغول به کار بوده است. وی نویسنده مقالات چاپ شده، زیر چاپ، کتب چاپ شده و در حال چاپ در حوزه انگلیس شناسی، دیپلماسی بریتانیا، کشورهای بازار مشترک المنافع، “روابط خاص” بین انگلستان و آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد. دکتر علیرضا موسوی زاده صرفا تاکید و توجه خاصی به امر تحقیق آرشیوی (PRO-London) و تحقیق دارد و فعالیت علمی اصلی ایشان تحقیق در حوزه تخصصی خویش می باشد.

ناشر