باز هم نسنجیده خواهد بود اگر گفته شود حزب محافظه كار بریتانیا صرفاً دنباله روی سیاست “روابط خاص” بین انگلستان و آمریكا است. زیرا حزب محافظه كار به دلیل شرایط اقتصادی بریتانیا در جهت حفظ منافع اقتصادی آن كشور سعی بر احیاء كردن روابط با جمهوری اسلامی ایران داشته است. حزب محافظه كار در جهت حفظ منافع بریتانیا همیشه سعی در برقرار كردن ارتباط با جمهوری اسلامی ایران كرده است.[ 9 ] حزب محافظه كار منافع بریتانیا را جدا از آمریكا می داند، و آمریكا فقط وسیله ای است كه بریتانیا از آن جهت حفظ منافع اصلی انگلستان كه منافع اقتصادی می باشد استفاده می كند.

همانطوری كه در فصل چهارم گفته شد، در دهه 80 میلادی تلاشهای دیپلماتیكی از سوی دولت محافظه كار انگلستان جهت احیاء روابط با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت كه نهایتاً به برقراری و بهبودی مناسبات بین دو كشور گردید. هیأتهای عالیرتبه ایران و انگلیس در ژنو پیرامون روند عادی سازی روابط دیپلماتیك چند دور مذاكره انجام دادند، و در آبان سال 1367 روابط دیپلماتیكی بین دو كشور از سر گرفته شد. این در شرایطی بود كه جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده از روابط بسیار تیره ای در طول تاریخ روابط دیپلماتیكی دو كشور برخوردار بود. البته در اثر انتشار كتاب آیات شیطانی، توسط سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی، هندی تبار، در انگلستان، مجدداً روابط سیاسی دولت محافظه كار با جمهوری اسلامی ایران وضع جدیدی پیش آمد، و آن قطع مجدد روابط سیاسی بین دو كشور بود، كه این یك موضوع بین بریتانیا و ایران بود، و ربطی به سیاست “روابط خاص” بین انگلستان و آمریكا به هیچ عنوان نداشت.

با این حال همانطور که در فصل چهارم مشاهده شد، دولت محافظه كار بریتانیا، خواهان حل مشكل تازه به وجود آمده شد، كه آن انتشار كتاب آیات شیطانی بود. نهایتاً پس از چند سال تیرگی در روابط دو كشور، در اثر انتشار كتاب، دولت محافظه كار بریتانیا بعد از تلاشهای زیاد موفق به احیاء روابط با جمهوری اسلامی ایران شد. روابط مجدداً در سال 1371 برقرار شد و اکنون دولت محافظه كار به رهبری جان میجر سركار بود و این روابط احیاء شده تا پایان صدارت حزب محافظه كار در بریتانیا یعنی سال 1997 میلادی ادامه یافت.

علیرغم منافع خاص بریتانیا و سیاست مستقل حزب محافظه كار در قبال جمهوری اسلامی ایران، طبق بررسی های فصل چهار، سیاست حزب محافظه كار بریتانیا و نفوذ موفقیت آمیز بریتانیا بر آمریكا به عنوان كلید محافظت منافع بریتانیا و سیاست همكاری با ایالات متحده در الگوی تصمیم گیری در سیاست خارجی حزب محافظه كار در قبال جمهوری اسلامی ایران از اولویت خاصی برخوردار است. حزب محافظه كار، نهایتاً آینده بریتانیا را علیرغم منافع خود در ایران و خلیج فارس در سیاست “روابط خاص” با ایالات متحده می بیند.