فصل ششم

نخبگان سیاسی دو حزب حاکم بریتانیا، سیاست خارجی مدرن آغاز قرن بیست و یکم آن کشور در یک خاورمیانه متغیر و ایران بعنوان یک سرمایه استراتژیک حیاتی در عصر جدید

در فصل های پیشین این کتاب به نخبگان سیاسی بریتانیا و جزئیات ایدئولوژیکی احزاب حاکم در بریتانیا توجه خاصی شد. در این فصل به تحلیل سیاست خارجی نخبگان سیاسی دو حزب حاکم بریتانیا در قبال ایران به عنوان یک سرمایه استراتژیک حیاتی در آغاز قرن بیست و یکم در یک خاور میانه متغیر می‌پردازیم.

تحلیل سیاست خارجی نخبگان سیاسی حزب کارگر بریتانیا

در قبال ایران به عنوان یک سرمایه استراتژیک حیاتی در عصر جدید:

روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا به طور کلی پس از انقلاب ۱۹۷۸ در ایران به طور قابل ملاحظه ای تا اوایل قرن بیست و یکم بهبود یافت. در سال ۱۹۹۸ یک هیئت بلندپایه تجاری بریتانیایی از وزارت صنایع و بازرگانی آن کشور وارد تهران شد که نهایتاً منجر به عادی‌سازی روابط تهران و لندن گردید. در سال ۲۰۰۱ میلادی به دنبال سفر ۱۹۹۸ سیاستمداران وزارت بازرگانی حزب کارگر بریتانیا که در آن زمان در مصدر قدرت بود به تهران که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران صورت می گرفت، بالاترین سطح ملاقات بین بریتانیا و ایران انجام شد. در صدر این هیات بلندپایه بریتانیایی جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا قرار داشت.

قبل از آن که جک استرو به مقام وزیر امور خارجه در دولت حزب کارگر بریتانیا برسد، رابین کوک که قبلاً صدارت وزارت امور خارجه دولت کارگری بریتانیا را به عهده داشت تحت شعار “سیاست خارجی اخلاقی” سرگرم بازسازی روابط دیپلماتیکی بین بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران بود.

حرکتی دقیقاً در چهارچوب دکترین سیاست خارجی حزب کارگر بریتانیا یعنی عملکرد با نگاه عمیق و ملاحظات اقتصادی چیزی که در هسته مرکزی سیاست خارجی حزب کارگر می‌باشد که در فصل سوم این کتاب به آن پرداختیم و مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفته شد. زیرا بلافاصله خبر آمد که شرکت های بریتانیائی از این پیشرفت‌های حاصل شده در روابط لندن و تهران به خصوص در صنعت نفت و گاز خشنود می باشند. در بین سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی بریتانیا از حاصل این پیشرفت در روابط بین لندن و تهران مبلغ 596 میلیون دلار اضافه درآمد به دست آورد.[ 1 ]