طبق گفته زیمرمن “امپریالیزم بریتانیا باید خود را با شرایط جدید وفق بدهد.”[ 29 ] در نتیجه لغت “بریتانیا” دیگر متعلق به نژاد، ملیت یا تقسیم بندی عرضی و ایده برتری سفیدپوستی نمی باشد، حتی اگر انگلوساكسونها، برخلاف لاتین ها، برایشان مشكل باشد كه برتری نژاد خود را فراموش كنند.[ 30 ] زیمرمن این تئوری را در نظر داشت كه “ملت و دولت واژه های ناسالمی هستند: از طرف دیگر، جنبش برای خودمختاری فرهنگی كه ما می بینیم در امپراطوری مطرح می گردد بسیار صحیح می باشد، سالم است و اجتناب ناپذیر.”[ 31 ] لندن سعی نكرد، مانند پاریس، وارد یك سیاست ادغام فرهنگی شود؛ برعكس لندن سعی بر خنثی سازی مفهوم ملیت و به خصوص مفهوم انگلیسی را كرد، و در نتیجه یك جامعه متحده – مساوی و خود محترم ساختن را به وجود آورد. در نتیجه، از زمانی كه هند استقلال خود را دریافت كرد بعد از جنگ جهانی دوم، واژه بازار مشترك المنافع بریتانیا به واژه بازار مشترك المنافع مدرن تبدیل گردید، یا صرفاً بازار مشترك المنافع. به گفته پ.اُ.گُردُن واكر، وزیر روابط بازار مشترك المنافع در زمان دولت كارگری بعد از 1945، و وزیر خارجه بریتانیا بین سالهای 65-1964:

یك امكان این است كه ملی گرائی در آسیا ممكن است خود را متقابل ملل غرب قرار دهد. فكر می كنم، بدترین فاجعه خواهد بود كه دنیا را در بر گیرد. آن با خود شامل مشكلات عمیق وسعت برای قرون بعد می شود، و من فكر می كنم كه بازار مشترك المنافع، كه شامل ملل بزرگ آسیائی و غربی می گردد، بزرگ ترین امید جهان است كه آسیا و غرب به دوستی و همكاری مبدل می سازند به جای خصومت و شك. این، آنطوری كه من می بینم، وظیفه ای است كه تاریخ به بازار مشترك المنافع بریتانیا محدود ساخته است. هیچ نیروی دیگری در جهان وجود ندارد جهت انجام چنین وظیفه ای، هیچ اتحاد دیگر ملل كه بهترین آسیا و غرب با هم به طور تنگاتنگ متحد باشند وجود ندارد.[ 32 ]

پروفسور اچ.وی. هادسن از دانشگاه آكسفور، بعد از جنگ جانی دوم بازار مشترك المنافع مدرن را به عنوان “چهارمین امپراطوری بریتانیا تعریف نمود. این در پی واژه آلفرد زیمرمن بود، سومین امپراطوری انگلستان”[ 33 ] كه زیمرمن در سال 1920 این واژه را ساخت. پروفسور زیمرمن تاریخ امپراطوری بریتانیا را به سه قسمت تقسیم كرده بود. اولین گسترش مرحله اول در سطح جهان بود كه تا 1783-1776 بود. دومین، از جنگ استقلال آمریكا تا جنگ جهانی اول، كه شاخص، نشان و علامت آن ایجاد یك امپراطوری جدید بر اساس قدرت دریائی و تجارت كه اجزاء آن كم كم به خود مختاری رسیدند، امّا از لحاظ سیاسی تكیه بر كشور مادر كردند. در زمان و بعد از جنگ جهانی اول سومین دوره شروع شد در اثر تكامل بازار مشترك المنافع بریتانیا تا زمانی كه بریتانیا هندوستان غیرسفیدپوست را به عنوان همتای مساوی مستعمرات سفیدپوست قبول كرد كه شروع تكامل بازار مشترك المنافع مدرن یا واژه به اصطلاح امپراطوری چهارم بریتانیا به عبارت دیگر، چهارمین و آخرین نمونه موجودیت تاریخی و سیاسی كه بریتانیا در صحنه جهانی ابداع نمود.