قابلیت نقل و انتقال نیروی دریائی می بایست بسیار بالا می بود. امكان داشت كه در هر لحظه خواسته شود كه از یك نقطه جهان به نقطه دیگر خواسته شود. نیروی دریایی بریتانیا می توانست برای ماهها در هر منطقه به عملیات و فعالیت بپردازد تا زمانی كه پایگاهی را در اختیار داشت. در نتیجه لازم می بود كه یك سیستم ساخت و جایگزین در حوزه جدید عملیات بوجود آید، جهت آنكه قوای نیروی دریایی بریتانیا به كار در آن جا ادامه دهد. با اطمینان می توان گفت كه كشتی های نیروی دریائی بریتانیا در تمام مناطق جهان كه رفت و آمد تجاری وجود داشت مورد نیاز بودند.

بنابراین، می توان گفت كه عملیات نیروی دریائی بریتانیا در مناطق مختلف جهان در زمان صلح بر اساس این اصول بودند كه در هر دریا یك سری ناوگانهای كشتی های مختلف مستقر بودند، كه در لحظه درگیری جنگ از رفت و آمد تجاری بریتانیا در دریا دفاع نمایند. برای مثال، در اواسط دهه 1930 میلادی “پنج كشتی، یك ناو هواپیمابر، یك مین گذار، پنج سرباز بر، نه ناوشكن و هفده زیردریائی در ایستگاه دریای چین وجود داشتند. سه كشتی و تعدادی سرباز در اقیانوسهند بودند؛ دو كشتی و چهار سرباز بر در ایستگاه دریایی آفریقا بودند. پنج كشتی و دو سرباز بر در ایستگاه دریائی آمریكا بودند با چهار ناوشكن نیروی دریائی سلطنتی كانادا. قسمت نیروی دریائی بریتانیا در نیوزیلند وجود داشت (دو كشتی) با دو سرباز بر در نیوزیلند. و در استرالیا نیروی دریائی سلطنتی استرالیا بود كه تشكیل شده بود از چهار كشتی (كه یكی به حالت رزرو می بود)، چهار ناوشكن (دو تا از آنها رزرو بودند)، و دو سربازبر.”[ 21 ]

به غیر از این ناوگانهای پراكنده می بایست ناوگان جنگی به حال آماده باش برای عملیات در هر نقطه مورد نیاز در جهان باشند. یك دوم این در اواسط دهه 1930 تشكیل شده بود از پنج كشتی جنگی عظیم و سه كشتی كوچك جنگی (بعضی از آنها جهت به روز درآوردن آنها اغلب قابل انجام وظیفه نبودند)، كه در آبهای بریتانیا به سر می بردند، به خاطر پوشش دادن به مناطقی كه به بریتانیا ختم می شوند.[ 22 ] این تقسیم بندی نیرو تا حدی، باعث و بانی آن، به اصطلاح وجود دو ناوگان خارجی با فاصله چند ساعت از مقر و موقعیت حیاتی خطوط تجاری دریائی بریتانیا بود. نصف دیگر ناوگان جنگی كه تشكیل شده بود از “هفت كشتی جنگی در ایستگاه دریائی مدیترانه به سر می بردند، كه اولین قدم و شاید آسیب پذیرترین موقعیت رفت و آمد امپراطوری را مورد پوشش قرار دهد، كه همچنین در فاصله ضربتی ناوگان های اروپائی بود.”[ 23 ]

بهای حفاظت از این نیروی دریائی عظیم در هر حال تا سالها نسبتاً ارزان بود. اما، در قرن بیستم، بهای كشتی ها بخصوص شروع به افزایش كرد و به مرور زمان گران و گرانتر شد كه تمام این ناوگانها حفظ گردند.

در ارتباط با نقش ارتش بریتانیا در حفظ امپراطوری، می توان گفت كه نیروی انسانی اغلب ارائه داده می شوند توسط تك تك كشورهای امپراطوری بریتانیا مانند هند، بریتانیا وسایل فنی و ماشینی را ارائه می داد كه توسط كشتی های تجاری حمل می شدند، تحت حفاظت نیروی دریائی بریتانیا.

در اواخر قرن نوزدهم، بریتانیا كه اصولاً توسط برتری نیروی دریائی خود مورد دفاع قرار می گرفت، در صدر امپراطوری قرار داشت با منافعی كه سر تا سر كره زمین را می پوشاند. تعهدات بریتانیا هم به همین نسبت گسترده بودند. بریتانیا یك اقتصادی درست كرده بود، و یك جمعیتی كه در چارچوب آن رشد كرد، كه برای بقا تكیه كرد بر امنیت رفت و آمد دریایی و تجارت خارجی. “به عنوان یك ملت تجارتی بزرگ بریتانیا تكیه بر ارتباطات گسترده تجاری كرد و تا حدّ مهمّی خدمات تجاری مانند بانكداری، بیمه و كشتی رانی و بر روی مهارت مخصوص در تولید اجناس ساخته شده، مواد خام كه از خارج وارد می گشتند.”[ 24 ] نتیجه آن بود كه بریتانیا بیشتر تا اغلب دولتها متكی بر حفظ صلح جهانی شد صرفاً به خاطر بقای خود و نگه داشتن یك استاندارد بالای زندگی.

“ارتباطات سنّت، احساس و منافع بریتانیا را با مردمان دیگر در تمام جهان متصل نمود، در اقیانوس آرام، در اقیانوس اطلس، در دریای مدیترانه، در آفریقا، در آسیا، در آمریكا و استرالیا. این ارتباطات در نزدیك ترین شكل باعث وفاداری به تاج و تخت بریتانیا شدند؛ این مردمان پراكنده در جهان باعث شد، اصول مشترك قانونی و حقوقی و سنّت یا حكومت داشته باشند و همچنین یك زبان مشترك داشته باشند. در اروپا و در خاورمیانه بریتانیا ارتباطات سنّتی دیگر داشت، كه در نتیجه دوستی و نیاز استراتژیكی بودند.”[ 25 ]

قدرت امپراطوری بریتانیا در طول قرن نوزدهم و تا اواسط قرن بیستم، همانطوری كه ذكر شد، تكیه بر نیروی دریائی سلطنتی بریتانیا می كرد (با پایگاههای استراتژیكی)، و سرزمین هائی كه منابع گسترده داشتند با یك جمعیت عظیم جهت استثمار كردن، اینها چیزهائی بودند كه قدرت بریتانیا بر روی آن اتكا می كرد؛ اما اصل مطلب اولاً تجارت بود و دوماً سرمایه گذاری. در نتیجه آنكه اولین كشور صنعتی بود، بریتانیا یك قول تجاری شد، كه تمام جهان برای آن یك بازار شده بود. خود كشور بریتانیا یا مستعمرات تنها بازارهائی نبودند كه تجار به آنها محلی برای فروش كالاهای خود نگاه می كردند. فروش كالا ماوراء این محلها و جاها و بازارهای ذكر شده انجام می گرفتند، و بازارها فراتر از فقط بازار در كشور بریتانیا و مستعمرات بریتانیا می رفتند. كارخانه های بریتانیا محصولاتشان بازار كشور بریتانیا و مستعمرات را بدون هر نوع مشكل اشباع می كردند و هنوز تولیدات آهن و فولاد جهت صادرات به آمریكا و اروپا به اندازه وفور باقی می ماند. همچنین محصولات ارزان قیمت نساجی و پارچه جات به راحتی قابل رقابت با محصولات هندوستان بودند. این بر می گردد به نیمه اول قرن نوزدهم زمانی كه پارلمان بریتانیا به طور روزافزون و افزاینده ای ایده تجارت آزاد آدام اسمیت را بكار گرفت. این به این معنا بود كه بریتانیا قبول كرد كه دیدگاه تجاری بسته باید از بین برود و تجارت باز بین المللی بكار گرفته شود كه محصولات تجاری به آزادی برای فروش جابجا بشوند. منفعت بكارگیری این سیستم برای بریتانیا آن بود كه با در نظر گرفتن پیشروی بریتانیا در صنعت و تكنولوژی در یك جهان آزاد تجاری بریتانیا می توانست برای مواد اولیه قیمت كند و از ارزان ترین بازار آنها را تهیه نماید و از طرف دیگر محصولات بریتانیایی به آسانی تمام كشورها را فرا بگیرند.